การเข้าใจทัศนคติและความต้องการของ stakeholder

การทำงานด้าน requirement ผู้ทำหน้าที่นี้ควรมีทักษะด้าน soft skill แข็งโป๊ก โดยเฉพาะการอ่านคนและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากคนแต่ละคนมีพื้นฐานทางสังคม การศึกษา ครอบครัว บทบาทหน้าที่การงาน ความรู้ ประสบการณ์ อายุ ระดับวุฒิภาวะ ที่แตกต่างกัน การมาทำงานร่วมกัน สนใจในสิ่งเดียวกัน แต่ละคนอาจมีทัศนคติต่อสิ่งนั้น (perception) แตกต่างกัน การใส่ใจในสิ่งนั้นก็อาจแตกต่างกันไป หากแตกต่างกันมากอาจลุกลามจนเกิดความขัดแย้งและทำให้การดำเนินโครงการสะดุด ดังนั้นเราควรเปิดใจยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนให้ได้ และ ทำงานร่วมกับพวกเขาอย่างมีความสุข ทำให้ทุกคน ‘win-win’

 

Attitude

ในโครงการหนึ่งๆ มักมีผู้ร่วมงานกันหลายคน แต่ละคนก็รับผิดชอบบทบาทที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบแต่ละบทบาทจึงมีวิธีคิด มุมมอง และทัศนคติที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่ากำลังทำโครงการเดียวกันอยู่ก็ตาม ดังเช่นในรูปด้านบน ใครที่รับบทบาทอะไรแล้วก็ควรมีวิธีคิดให้เหมาะสมกับบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น business analyst ก็ควรคิดในมุมธุรกิจเป็นหลัก จะคิดแต่เรื่องไอทีแบบ system analyst หรือ programmer ไม่ได้ แต่คราวนี้ปกติแล้วแต่ละบทบาทอาจมีหลายคนก็ได้ ในทางเดียวกันคนหนึ่งคนก็สามารถรับผิดชอบได้มากกว่าหนึ่งบทบาท ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ยุ่งยากสร้างความสับสนให้บ่อยครั้ง ที่คนๆ หนึ่งต้องทำหลายหน้าที่ (หลายบทบาท) ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักไว้เสมอในขณะทำงานคือสติ เราต้องรู้ตัวว่า ณ ขณะเวลานั้นๆ เรากำลังสวมบทบาทอะไรอยู่ แล้วปรับวิธีคิดให้สอดคล้องกันนั่นเอง

Influence_Analyst

 

 

หากผู้ร่วมงานมีความคิดเห็นขัดแย้งแตกต่างกันมาก เราจะต้องสร้างสถานการณ์ ”win-win situation’ ให้ได้ โดยต้องวิเคราะห์ว่าความต้องการร่วมของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มคืออะไร แล้วกำหนดความต้องการและโซลูชั่นที่จะทำให้ทุกคนหรือทุกกลุ่ม win-win แม้คำว่า ‘win-win’ แปลง่ายๆ ว่า ‘ชนะ-ชนะ’ จริงๆ หมายถึงการชนะมากหรือชนะน้อย แต่แม้จะชนะน้อยก็ยังถือว่าชนะ นั่นเกิดมาจากการประนีประนอม การเจรจาต่อรอง ดังนั้นเราต้องเป็นนักประนีประนอม เป็นนักเจรจาต่อรอง เพื่อให้ทุกคน ‘win-win’

 

ABC

 

 

บางครั้งการพูดคุยอาจยังไม่ช่วยให้ลดปัญหาลง อาจใช้วิธีที่เป็นทางการขึ้น เช่น ในการทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็น หากผลออกมามีค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานใกล้เคียงค่าเฉลี่ยก็ถือว่าโอเค ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้ามีค่าห่างกันมาก หรือมีค่ากระจายตัวสูงมาก แสดงว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอาจจะไปกันคนละทิศละทาง หรือมีความต้องการที่แตกต่างกันมากๆ เลยก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรรีบดำเนินโครงการ ควรจะเคลียร์กันก่อน โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นที่ตั้ง เพราะเป็นเป้าหมายส่วนรวม ต้องยึดส่วนรวมเป็นหลัก เพราะระบบไอทีที่จะพัฒนาหรือติดตั้งต้องตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรได้ ลองอ่านบทความ วัฏจักรสถาปัตยกรรมกับธุรกิจ (Architecture Business Cycle) เพิ่มเติม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s